Bli medlem

Medlemskap i Svenska Motivsamlare – SMS kostar 150 kr

Förmåner  som ett medlemsskap i SMS innebär är bland annat medlemstidskriften motivsamlaren 2 ggr/år, nya småskrifter i takt med att de ges ut. Medlemsmatrikel när den uppdateras, möjligheter att köpa SMS handböcker mm. och tillgång till medlemsbiblioteket (för närvarande vilande).

Vänligen kontakta vår ordförande för vidare information och tecknande av medlemskap:

Sten-Anders Smeds, Slåttervägen 23A, 756 46  Uppsala.

Tel 018-303550. e-mail: sasmeds@tele2.se