Motivsamlaren

Motivsamlaren är Svenska Motivsamlares (SMS) egen medlemstidning vars innehåll fokuserar på tema och motivfilateli och utkommer till SMS medlemmar 2 gånger/år (vår och höst). Motivsamlaren är fylld med artiklar av tematisk karaktär. Redaktör och ansvarig utgivare för Motivsamlaren är Sten-Anders Smeds.

Exempel på motivsamlarens innehåll

MOTIVSAMLAREN nr 31
 

Annonspriser:
Medlemsannonser är gratis. Handlarannonser 1/1 sida: 750 kr, 1/2 sida 400 kr, 1/4 sida 250 kr.