Wernamo 2015 och SMS stora pris 2015

SMS stora pris, vandringspris för bästa exponat i motivklassen delades ut vid den nationella frimärksutställningen Wernamo 2015. Priset innehas numera av vår medlem Andreas Tärnholm som uppnåde 85 poäng och stor vermeil för sitt exponat om handboll, This is Handball.

 

 

Resultat i Motivklassen Wernamo 2015

Andreas Tärnholm This is Handball 85 p

Klas-Erik Klasson Kyrkans heliga år 83 p

Sten Wadensjö Inte bara en bisyssla 77 p

Giselher Naglitsh Glasets mångfald 75 p

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Exempel på Motivsamlaren

Nu publicerar vi ett komplett nummer av Motivsamlaren. Tidskriften skickas ut till Motivsamlarnas medlemmar 2 gånger om året

MOTIVSAMLAREN nr 31

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmöte 2015

SMS Årsmöte 2015 kommer att genomföras i samband med den nationella frimärksutställningen Wernamo 2015 i Värnamo. Vi publicerar nu årsmöteshandlingarna och verksamhetsberättelse för 2014. Årsmötet kommer att hållas kl 13 Lördagen 14 Mars

Årsmöteshandlingar 2015

verksamhetsberättelse 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmötesprotokoll 2014

I mars genomfördes SMS årsmöte 2014, nu kan vi publicera årsmötesprotokollet digitalt

Årsmötesprotokoll 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stamp Forum 2014

Det finns möjlighet att ställa ut nya och gamla exponat i Helsingfors i höst. Vår finländska motsvarighet Aihefilatelistit fyller 60 år och deras jubileumsutställning sker vid bokmässan i slutet av oktober. En stor publik varför man önskar publikvänliga exponat.

Bedömningen sker efter sedvanliga internationella regler, samt efter bifogade specialreglemente för utställningen. Dessutom bifogas anmälningsblankett.

STAMP FORUM 2014 reglemente på svenska (1)

STAMP FORUM 2014 svensk anmälningsblankett (1)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stamp Forum 2014

Möjlighet att ställa ut i Finland i höst

 

Som planerare av nya exponat nogsamt vet kommer ingen regional utställning att ske på ett tag, en utställning där ett nytt exponat kan debutera för vidare kvalificering.

Motivsamlarnas medlemmar har nu fått en möjlighet att visa upp sina alster i höst i Helsingfors. Vår systerorganisation i Finland Aihefilatelistit ry/Motivfilatelisterna rf firar sitt 60-årsjubileum med en klubbutställning, Stamp Forum 2014, vid den stora bokmässan i Helsingfors Mässcentrum 23-26 oktober.

Bedömningsklasserna är motiv, OPEN, vykort, maximumfilateli samt en experimentklass med FDC, dessutom naturligtvis ungdomsexponat. Antal ramar per exponat är 1-8, samt 1-5 för ungdomar. Välkomna är nya och gamla exponat vilka inte tidigare har uppnått mer än 84 poäng vid nationell, nordisk eller internationell utställning.

Exponaten kommer att bedömas enligt resp. reglementen av en jury där alla har minst nationell kompetens. Detta innebär att bedömningarna gäller för kvalificeringar till högre nivå för exponat även från Sverige, men antalet ramar ska då stämma överens med våra bestämmelser.

Utanför jurybedömning finns en annan experimentell klass, ”allemansklassen”, som redan förekommit på ett par utställningar i Finland. Den kan innehålla vad som helst, behöver inte ens vara filateli, men ska vara uppbyggt med ett berättande tema, d.v.s. som en motivsamling. Något för tändsticksetikettfantaster?

Anmälan ska ske före 31 augusti 2014 till Aihefilatelistit ry, PL 34, FI-00101 Helsingfors, Finland. En svenskspråkig version av utställningsreglementet är under arbete.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tysk präst på frimärken i Sverige och Finland?

Vem spelar rollen av reformatorerna Olaus Petri och Mikael Agricola?

Frimärket till minnet av den religiöse reformatorn Olavus (Olaus) Petri (1493-1552) ska enligt frimärkskatalogerna föreställa honom predikande i predikstolen i Stockholms Storkyrka. En rimlig förklaring eftersom han bl.a. verkade som kyrkoherde där. Så långt allt väl.


När man sedan i Finland år 2007 skulle hylla Finlands reformator och skaparen av det finska skriftspråket Mikael Agricola (ca 1507-1557) gjorde man det med ett block med utdrag ur den första finskspråkiga ABC-boken och där frimärket visade samma motiv som Sveriges Olavus Petri-märke. Denna bild är hämtad ur Agricolas Rucouskiria Bibliasta, Bönebok ur bibeln, av år 1544 och visar en predikande präst, en andäktigt lyssnande menighet och en man som hanterar långved utanför kyrkan.

Agricolas finskspråkiga bönebok med 900 sidor med tryck i rött och svart och mängder av bilder anses vara en av de främsta och mest påkostade uppbyggelseböckerna i den nya evangelisk-lutherska världen; en värld som brutit med den katolska kyrkan i Rom.

Konsthistorikern Anna Perälä har behandlat Agricolas arbeten i sin bok utgiven 2007: Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 923  (Typografi och illustrationer i Mikael Agricolas verk, Finska Litteratursällskapets Handlingar 923).

Bilden med prästen i predikstolen användes av Agricola för att symbolisera katekesens tredje bud: ”Tänk på vilodagen så att du helgar den.” Helgandet skulle ske genom gudstjänstbesök. Under gudstjänsttid var det inte tillrådligt att göra annat! Att lyssna till predikan var viktigt; den hölls på det egna språket till skillnad från de tidigare katolska prästernas mässande på obegripligt hokus-pokus-latin.

En hädisk tanke: kan den vedstaplande mannen trots allt vara en kyrkovaktmästare som har till uppgift att elda i kyrkan för att hålla värmen för menigheten som sitter i draget från det jättestora öppna fönstret?

Det stora fönstret som inte hör hemma i den tidens kyrkoarkitektur tar Anna Perälä, och de referenser hon anger, som bevis på att bilden inte visar någon verklighet; den ska endast tolkas symboliskt. Om inte kyrkan är verklig, kan den heller inte vara Storkyrkan i Stockholm. Vem är då den predikande mannen i predikstolen? Knappast Olaus Petri, således.

Bilden, träsnittet, är sannolikt av tyskt ursprung, skuren av en okänd tysk konstnär. Den ingår nämligen i en serie småbilder som förekom i olika skrifter under reformationstiden. Anna Perälä nämner som exempel den andra upplagan av Olavus Petris Postilla, tryckt i Lübeck 1537 och 1538, Justus Jonas Katekes, tryckt i Wittenberg 1543 samt den svenska handboken ”Een Handbook ther uthi Döpelsen och annat mehr Christeligha förhandlas”, tryckt i Stockholm 1557. Bildernas ursprung eller direkta förebilder är dock okända.

Agricola med sina finskspråkiga böcker var sannolikt det Kungliga tryckeriets i Stockholm största enskilda kund och Perälä antar att det var på hans initiativ som de tyska träsnitten kom i användning i Sverige.

Av Sten-Anders Smeds

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svenska Motivsamlare (SMS) årsmöte 2014 i Näsbypark, Täby

Årsmötet sker lördagen den 8 mars i samband med Norrorts Frimärksförenings samlarmarknad i Näsbypark centrum.

Årsmötet hålls i Nya Tidens Montessoriskola i Näsbypark centrum kl 13. Efter årsmötet, från ca 14.30 berättar Anders Olason om det amerikanska inbördeskriget 1861-65 med bl.a. patriotiska kuvert med dåtida propaganda.
Även andra än SMS medlemmar är välkomna.

Innan årsmötet, från ca kl 11, kan intresserade träffa representanter ur styrelsen och t.ex. be om råd när det gäller planer och montering.

Montessoriskolans elever står för servering av fika.

Välkomna önskar SMS styrelse

Årsmöteshandlingar SMS 2014

SMS stadgar reviderat förslag till revision 2014

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Idag invigs de Olympiska spelen i Sotchi och vi passar på att bjuda på en artikel med frimärkena utgivna till Ishockey VM 2002 och 2013

Tre Kronor alltid hemmalag?

Frimärket till VM 2002 som spelades i Sverige visar Mats ”Sudden” Sundin som hakar Finlands Raimo ”Raipe” Helminen. Märket är formgivet av Lars Sjööblom och baserar sig på ett foto från VM i Schweiz 1998. Här möttes Sveriges Tre Kronor och Lejonen från Finland tre gånger, dels i mellanrundan inför semifinalerna 1-0, samt i två finalmatcher 1-0, resp. 0-0. Sveriges Tre Kronor blev således världsmästare.

I ett sexsidigt reportage om gravören och frimärkskonstnären Lars Sjööblom i finska Filatelisti, nummer 10/2002, nämner Sjööblom att märkesutseendet ändrades i ett sent skede. I den aktuella matchen var Finland nämligen lottat som hemmalag och spelade i sin vitdominerade hemmadress, medan Sverige spelade i sina mörkblå ”bortalagströjor”.

Inför VM på hemmaplan ansåg man att

det skulle vara mer lämpligt att Sundin i Sveriges Tre Kronor skulle figurera i sin mer välkända gula tröja och så blev det. Sudden och Raipe fick byta om inför det slutgiltiga frimärket.

På sidobilden till Postens förstadagsbrev spelar Tre Kronor i den blå dressen, men tyvärr, denna sidobild är inte är användbar i motivsamlingen.

Men frågan kvarstår: blev Sundin utvisad för hakningen?

Och var hittar vi Tre Kronors bortalagsmundering? Kanske på något utländskt frimärke? Vad vet ishockeyspecialisterna?

De märken som gavs ut för 2013 års VM visar spelare som alla är klädda i de gula tröjorna, av olika årgång.

Ur motivsamlaren nr 32 av Sten-Anders Smeds

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Danska motivsamlare visar sina samlingar

Vi vill rekommendera den Danska motivsamlarföreningens hemsida där deras medlemmar visar sina motivsamlingar

Posted in Uncategorized | Leave a comment