Danska motivsamlare visar sina samlingar

Vi vill rekommendera den Danska motivsamlarföreningens hemsida där deras medlemmar visar sina motivsamlingar

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SMS årsmöte 2013

SMS årsmöte 2013 genomfördes lördagen 21/4 under SFF-dagarna i Risbergska skolan i Örebro. Ordförande Bengt Bengtsson hade beslutat att efter flera år på sin post lämna över ordförandeklubban. Årsmötet valde Sten-Anders Smeds till ny ordförande för SMS.

SMS styrelse delade ut två medaljer under årsmötet.

Arne Lindgren tilldelades SMS förtjänstmedalj i Brons för sitt arbete med att kartlägga motiven på den moderna lokalpostens frimärken.

Bengt Bengtsson tilldelades SMS förtjänstmedalj i Guld för lång och trogen tjänst i SMS styrelse sedan 1970-talet

SMS nya styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande – Sten-Anders Smeds

Vice Ordförande – Harry Berglund

Sekreterare – Tommy Samuelsson

Kassör – Anders Olasson

Ledamot – Andreas Tärnholm

Suppleant – Linda Andreasson

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FIP:s Motivkommission

Vi har lagt in en länk till FIP:s Motiv kommission där svenske Jonas Hällström har tagit över posten som ordförande. På motivkommissionens hemsida går det att finna artiklar och nyheter relaterat till motivsamlandet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hemsidan har nytt utseende

SMS – Svenska motivsamlares hemsida har genomgått en förändring både estetiskt och funktionellt. Arbetet med hemsidan kommer att fortlöpa.

More Galleries | Leave a comment

Olle Bandh till minne – en glädjespridare har lämnat oss

Olle Bandh, Varberg, har oväntat och hastigt gått bort i samband med Utställningskollegiets sammanträde i Skövde den 22–23 oktober. Han var juryman och styrelseledamot i Svenska Motivsamlare SMS. Olle Bandh var född 1949 och till yrket mellanstadielärare. Han invaldes 1976 … Continue reading

More Galleries | Leave a comment