Föreningsinformation

StadgarÅrsmöten

Vad är Svenska Motivsamlare (SMS), Motivsamlarna?

Svenska Motivsamlare SMS är en förening för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund, och har 180 medlemmar (2017), varav ca 40 utomlands, främst i de nordiska länderna.

SMS vänder sig till både de samlare som trivs med sina märken hemma och de samlare som bygger upp exponat för att visa upp på utställningar. SMS har som ett av sina mål att påverka medlemmarna att börja montera sina samlingar för utställningar och därmed göra motivsamlandet inom filatelin mer känt.

Då SMS är en riksförening och medlemmarna kommer från hela landet har vi inga regelbundna sammanträden. Vi har dock möjlighet att träffas på våra årsmöten som hålls på olika orter. Vi i styrelsen försöker ofta vara närvarande vid filatelistiska evenemang runt om i landet, så där kan du träffa oss för diskussioner.

Kontakten med medlemmarna sköts dessutom med SMS tidning MOTIVSAMLAREN (ISSN 2000-7779) som med sina två nummer per år innehåller artiklar om motivfilateli, medlemsannonser (gratis för medlemmar), medlemsfrågor m.m.

Medlemsavgiften är 150 kr, plusgiro 454567-9. För medlemmar i utlandet 20 euro, NORDEA, IBAN SE04 9500 0099 6026 0454 5679, BIC NDEASESS

För mer information, kontakta gärna SMS sekreterare:
Tommy Samuelsson, Romsås 113, 523 98  Hökerum.
Tel 0321-51182. e-mail: romsas113@telia.com

VÄLKOMMEN

Årsmöten

Revision 2020

Årsmötesprotokoll 2020 sid 1
Årsmötesprotokoll 2020 sid 2
Årsmötesprotokoll 2020 sid 3
Årsmötesprotokoll 2020 sid 4

Årsmöte 2020 röstlängd

Årsmöteshandlingar 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmöteshandlingar SMS 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017
Årmöteshandlingar 2017

Årsmötesprotokoll 2016
Årsmöteshandlingar 2016
Verksamhetsberättelser 2016

Årsmötesprotokoll 2015
Årsmöteshandlingar 2015
Verksamhetsberättelser 2015

Årsmötesprotokoll 2014
Årsmöteshandlingar 2014
Verksamhetsberättelse 2014