SMS SvenskaMotisamlare

Vad är Svenska Motivsamlare SMS, ”Motivsamlarna”?

Svenska Motivsamlare SMS är en klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund, och har 140 medlemmar (2022), varav ca 25 utomlands, främst i de nordiska länderna.

SMS vänder sig till både de samlare som trivs med sina märken hemma och de samlare som bygger upp exponat för att visa upp på utställningar. SMS har som ett av sina mål att påverka medlemmarna att börja montera sina samlingar för utställningar och därmed göra motivsamlandet inom filatelin mer känt.

Då SMS är en riksförening och medlemmarna kommer från hela landet har vi inga regelbundna sammanträden. Vi har dock möjlighet att träffas på våra årsmöten som vi försöker hålla på olika orter. Vi i styrelsen är ofta vara närvarande vid filatelistiska evenemang runt om i landet, så där kan du träffa oss för diskussioner.

Kontakten med medlemmarna sköts dessutom med SMS tidning MOTIVSAMLAREN (ISSN 2000-7779) som med sina två nummer per år innehåller artiklar om motivfilateli, medlemsannonser (gratis för medlemmar), medlemsfrågor m.m.

Medlemsavgiften för år 2023 är 150 kr, plusgiro 454567-9. För medlemmar i utlandet 20 euro, NORDEA, IBAN SE04 9500 0099 6026 0454 5679, BIC NDEASESS

För mer information, kontakta gärna SMS sekreterare:

Tommy Samuelsson, Romsås 113, 523 98  Hökerum.

Tel 070-6912050. e-mail: romsas113@telia.com

VÄLKOMMEN