Vad är motivsamlande, motivfilateli?

Motivsamlande i sin enklaste form är att samla frimärken efter motiv, t.ex. fåglar, blommor, sport, musik, händer. I takt med att samlingen utvecklas kan man även använda sig av stämplar och helsaker. En helsak är ett kort eller kuvert där ett frimärke, eller en uppgift att portot är betalt, är tryckt. Eftersom man inte skall klippa sönder en helsak är allt den visar intressant för motivsamlaren.

Det kan hända att man vill utveckla sin samling till att beskriva ett tema, t.ex. i stället för ”Fåglar” vill man behandla ”Fåglarnas värld”, i stället för att samla OS-frimärken på hög, vill man beskriva ”Olympiska spelens historia”. Kan man skriva en berättelse om ett ämne, kan man sannolikt också göra en temasamling om det.

Frimärket som visar fläckigt nyckelblomster, Sveriges vanligaste orkidé, kan användas som exempel hur blomman ser ut. Häftesomslaget med Ängsö och Pieljekaise nationalparker med frimärken visar blommans miljö. Ängsö blev nationalpark för sin rika orkidéflora.

Om utställningsexponat

Uppläggningen av sin motiv- eller temasamling kan man givetvis sköta efter eget huvud. Emellertid, om du vill ställa ut på en frimärksutställning med bedömning, gäller vissa regler. T.ex. att materialet ska vara strikt filatelistiskt, d.v.s. postalt, och bestå av den största möjliga variationen av filatelistiskt material från så många utgivningsländer som möjligt. Materialet ska vara det mest lämpliga för att kombineras med en kortfattad text till en berättelse om temat. Således ska frimärkena och det övriga materialet berätta en historia. Du ska undvika att enbart tapetsera sina blad med frimärken som visar samma sak om du vill ha högre poäng för ditt exponat på en utställning. Och det vill du ju.

En annan möjlighet är att ställa ut i s.k. Open-klass där du även kan använda annat material, t ex vykort, telefonkort, barkbitar, fågelfjädrar, bilnummerskyltar och vad du nu kan tänkas hitta på. Hälften av materialet skall dock vara filatelistiskt, d.v.s. bestå av postalt material som frimärken, stämplar och helsaker. Det är ju ändå fråga om frimärkssamlande!!

Men även här vinner Du på att bearbeta utställningssamlingen efter en plan. Du ska göra en berättelse.

Generellt kan man säga om Openklassen att här kan du använda enklare material än i en motivsamling, så du slipper leta efter användbara filatelistiska objekt, men i gengäld väntas du visa större fantasi i ditt ämnes- och materialval. Motivsamlaren är ju låst till sitt val av material; det ska ju vara filatelistiskt, d.v.s. ha postalt ursprung!

Antingen du väljer motivklass eller Openklass är det enda som begränsar din temasamling din egen fantasi.

Du kan när som helst diskutera din samling och ditt planerade utställningsexponat med SMS styrelseledamöter. Vi kan kanske ge dig tips om var du kan hitta lämpligt material för något du vill visa? Just detta att göra sig känd bland andra när det gäller sitt samlande brukar bidra till charmen med samlandet!